ปิด
คุณไม่ได้ใช้งานมากกว่าหนึ่งนาทีแล้ว แนะนำบทความใหม่ให้คุณ
東南亞概況

ภาพรวมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

法令規章

กฎหมายและข้อบังคับ

亞洲動態

ข่าวสารเอเชีย

歐美訊息

ข้อมูลยุโรปและอเมริกา

電競情報

ข่าวสารอีสปอร์ต

  • บริการรายการเดียว
    บริการรายการเดียว
  • บริการเป็นชุด
    บริการเป็นชุด
  • 單點服務
    เปรียบเทียบ
.บริการรายการเดียว.
บริการรายการเดียว
ค่าบริการ
หมายเหตุ

ลงผลิตภัณฑ์
(ให้ข้อมูลกับทางเรา)
12,000 CNY/บทความ/เดือน
500-700 คำต่อบทความ

แนะนำผลิตภัณฑ์
(รวมขึ้นเว็บ)
17,000 CNY/บทความ/3 เดือน
1000-1200 คำต่อบทความ

สัมภาษณ์
(รวมขึ้นเว็บ)
30,000 CNY/บทความ/3 เดือน
มีทีมงานสองคนไปสัมภาษณ์
1500-2000คำต่อบทความ

Footer Logo หน้าต่างๆ
5,000 CNY/เดือน
ส่งโลโก้ให้กับทางเรา

โมษณาตอนพักหน้าเว็บ
20,000 CNY/เดือน
ขนาด 980*250

โมษณาขึ้นตอนเข้าเว็บ
50,000 CNY/เดือน
ขนาด 1000*700

ข่าวสารในอุตสาหกรรม
5,000 CNY/บทความ
500-700 คำต่อบทความ

ข่าวสารในอุตสาหกรรม
โมษณาบน Sidebar
25,000 CNY/เดือน
ขนาด 370*330

โมษณาแนะนำแพลตฟอร์ม
15,000 CNY/เดือน
ลูกค้าวีไอพีสามารถเลือกเพิ่ม

.บริการเป็นชุด.
ECONOMY CLASS
BUSINESS CLASS
FIRST CLASS

ลงผลิตภัณฑ์สินค้า 3 เดือน
แนะนำสินค้า 1 บทความ
ลงผลิตภัณฑ์สินค้า 3 เดือน
แจ้งเตือนที่สะดุดตา 1 เดือน
บทความสัมภาษณ์ 1 บทความ
ข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 1 บทความ
ลงผลิตภัณฑ์สินค้า จัดอันดับอยู่ลำดับแรกเป็นเวลา 1 เดือน
ขึ้นข้อความ Hot เป็นเวลา 3 เดือน
บทความสัมภาษณ์ 1 บทความ
โมษณาเต็มหน้า 1 เดือน
โมษณาตอนพักหน้าเว็บ 1 เดือน
ข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 5 บทความ
Footer Logo หน้าต่างๆ 3 เดือน
โมษณาบน Sidebar 1 เดือน

¥17,000CNYCNYส่วนลด%
¥57,500CNYCNYส่วนลด%
¥165,500CNYCNYส่วนลด%

.เปรียบเทียบ.
PROJECT
ECONOMY CLASS
BUSINESS CLASS
FIRST CLASS

ลงผลิตภัณฑ์สินค้า
3 เดือน
1 บทความ
1 บทความ

บทความสัมภาษณ์
1 บทความ
1 บทความ

Footer Logo หน้าต่างๆ
3 เดือน

โมษณาบน Sidebar
1 เดือน

โมษณาเต็มหน้า
1 เดือน

ข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
1 บทความ
5 บทความ

ติดต่อพวกเรา